Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   คู่มือบริการประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
   แผนประจำปีงบประมาณ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
   ชมรมผู้สูงอายุ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (ดู : 9) 9 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 (ดู : 14) 28 มี.ค. 2562
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 (ดู : 12) 21 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ 296 ตัว (ดู : 15) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2562 (ดู : 12) 20 มี.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ (ดู : 23) 8 มี.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 6 รายการ (ดู : 17) 8 มี.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายดอนแฝก หมู่ที่ 1 (ดู : 23) 26 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ (ดู : 18) 21 ก.พ. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถ. คสล.สายเหล่าดี หมู่ที่ 2 (ดู : 19) 13 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลบของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 18) 13 ก.พ. 2562
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถ. คสล.สายเหล่าดี หมู่ที่ 2 (ดู : 17) 6 ก.พ. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าดี หมู่ 2 ต.พุนพิน (ดู : 19) 5 ก.พ. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตของ อบต.พุนพิน (ดู : 26) 30 ม.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าอะคริลิค ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย (ดู : 26) 30 ม.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเหล่าดี หมู่ 2 (ดู : 27) 23 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าของสำนักปลัด จำนวน 4 เครื่อง (ดู : 30) 18 ม.ค. 2562
ทดสอบประกาศ (ดู : 19) 17 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง 23 รายการ (ดู : 28) 16 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 29) 16 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet 1320 ของกองคลัง จำนวน 1 กล่อง (ดู : 27) 16 ม.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายบุญชื่น หมู่ที่ 1 (ดู : 36) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุททางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (ดู : 43) 21 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (ดู : 45) 21 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำลายตอไม้ (ดู : 41) 20 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน อบต.พุนพิน (ดู : 45) 20 ธ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนสายบุญชื่น หมู่ที่ 1 (ดู : 38) 20 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ นวก.ศึกษา (ดู : 40) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ ทะเบียน บว 4971 สฎ (ดู : 45) 13 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 48) 12 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่เรียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 45) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 30 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องและระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลพุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 12 พ.ย. 2561
ประกาศ ขอบเขตของงาน จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV (ดู : 49) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ของ ศพด.บ้านสระพัง (ดู : 44) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ของ ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ (ดู : 43) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ของ โรงเรียนวัดสระพัง (ดู : 43) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ของ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ (ดู : 41) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง (ดู : 59) 29 ต.ค. 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV (ดู : 46) 10 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ ฯ จำนวน 20 เล่ม (ดู : 38) 5 ต.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 35) 1 ต.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอยู่เวรรักษาการณ์ ณ ที่ทำการ อบต.พุนพิน (ดู : 35) 1 ต.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลพุนพิน (ดู : 35) 28 ก.ย. 2561
ตาราง ป.ป.ช. 07 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลพุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 27 ก.ย. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ดู : 53) 12 ก.ย. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางแบ่งส่วนราชการ จำนวน 1 อัน (ดู : 38) 10 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคูนายเรือ หมู่ที่ 1 (ดู : 42) 6 ก.ย. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 5275 สฎ (ดู : 37) 4 ก.ย. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 6 รายการ (ดู : 38) 29 ส.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ของกองช่าง จำนวน 5 รายการ (ดู : 44) 29 ส.ค. 2561
ประกาศ ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 (ดู : 43) 28 ส.ค. 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้าง เหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลพุนพิน (ดู : 39) 23 ส.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองพังฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 (ดู : 37) 22 ส.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 37) 20 ส.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 38) 20 ส.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางงานพัสดุ จำนวน 1 อัน (ดู : 41) 20 ส.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130โทรศัพท์ : 077-310872 โทรสาร : 077-310872
Copyright © 2018. www.phunphin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs