Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 เบอร์โทร 077-310872 fax 077-310872  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   คู่มือบริการประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
   ชมรมผู้สูงอายุ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายบรรจบ ผุดผ่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
ประกาศใช้ระเบียบ/ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง (ดู : 20)
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ปรับรูปแบบ/วิธีการทางานใหม่ การเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ปรับรูปแบบ/วิธีการทางานใหม่ ด้วยการเน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สอด รับและเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0)และระบบ ราชการ 4.0 (ดู : 19)
รณรงค์แยกขยะ ลดโลกร้อน เพื่อโลก เพื่อเรา (ดู : 21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง 23 รายการ (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet 1320 ของกองคลัง จำนวน 1 กล่อง (ดู : 0)
ประมวลภาพกิจกรรม อสม.ตำบลพุนพิน ชมรมผู้สูงอายุ
 
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและครอบครัวตำบลพุนพิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-6 ปี ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประกวด "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกดำเนินการคัดเลือก "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. LPA ปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยลดภาวะโลกร้อน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกหญ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ ลำคลองพัง ต.พุนพิน อ.พุนพิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ถวายเทียนพรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment:LPA):(สถ.-อปท.)ประจำ 2559
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130โทรศัพท์ : 077-310872 โทรสาร : 077-310872
Copyright © 2018. www.phunphin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs