Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   คู่มือบริการประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
   แผนประจำปีงบประมาณ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
   ชมรมผู้สูงอายุ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายบรรจบ ผุดผ่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย (โรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2562 (ดู : 17)
ประกาศถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 26)
ประกาศ วิธีการบริการจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) (ดู : 32)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 (ดู : 14)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 (ดู : 12)
ประมวลภาพกิจกรรม อสม.ตำบลพุนพิน ชมรมผู้สูงอายุ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและครอบครัวตำบลพุนพิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-6 ปี ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประกวด "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกดำเนินการคัดเลือก "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. LPA ปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยลดภาวะโลกร้อน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกหญ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ ลำคลองพัง ต.พุนพิน อ.พุนพิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ถวายเทียนพรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คนงานทั่วไป (ดู : 36)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ดู : 30)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 45)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130โทรศัพท์ : 077-310872 โทรสาร : 077-310872
Copyright © 2018. www.phunphin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs